OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Frist for å søke p-tillatelse nærmer seg

24. november 2021

Over 70 andelseiere har søkt om parkeringstillatelse, en uke før søknadsfristen går ut.

Styret la ut oversikten over godkjente parkeringsplasser  – og oppfordret dem som mener å de skulle stått på listen, om å dokumentere styrevedtaket.

16 andelseiere svarte. Fire kunne dokumentere at styret tidligere hadde godkjent plassene deres. Disse plassene blir lagt til på listen over godkjente parkeringsplasser.

De som ikke fikk medhold, oppfordres til å søke tillatelse, med utvidet frist til årsskiftet.

For alle andre er søknadsfristen 1. desember.

E-posten «Søknad om parkeringtillatelse» ble sendt ut 5. november. Der ligger søknadsskjemaet som skal benyttes.

Invitasjonen om å søke går til alle som stiller bilen på hagebyselskapets grunn eller kan tenke seg å gjøre det, men ikke har styrets godkjenning.

Du må søke, også om du stiller bilen på hageparsellen som bare du benytter.

Styret vil behandle søknadene samlet og bruke den tid som er nødvendig. Enn så lenge kan alle parkere som i dag.

Hensikten med prosessen er å få parkeringen i hagebyen inn i ordnede former.

All parkering vil bli vurdert med hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøyer, sikkerhet for dem som ferdes i kvartalene, bokvalitet og utomhusanleggets verneverdi.

Parkeringsplass på felles grunn vil bli tildelt etter ansiennitet (botid) i kvartalene.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500