OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Nå kan du søke om p-tillatelse

6. november 2021

Styret inviterer andelseiere uten godkjent plass til å søke om parkeringstillatelse.

 Oppfordringen går til alle som stiller bilen på hagebyselskapets grunn eller kan tenke seg å gjøre det, men ikke har styrets godkjenning.

Hagebyselskapets grunn er hager, gårdsplasser og fellesarealer.

Hensikten er å bringe orden i tillatelsene og samsvar mellom tillatelser og parkering på borettslagets grunn.

Hvem som allerede har tillatelse, fremgår av listen over godkjente parkeringsplasser og garasjer som nylig ble kunngjort i rundskriv og på hjemmesiden.

Oversikten viser at styret siden 1950-tallet har godkjent biloppstilling både i hager og på gårdsplasser og andre fellesarealer inne i kvartalene.

Det er altså ikke slik at du kan la være å søke styret om tillatelse, dersom du parkerer på hageparsellen som bare du disponerer.

Søknad skjer på eget skjema, som fylles ut på nett.

Andelseierne får lenke til skjema i e-post, som hagebyselskapet sender ut 5. november. Mottar du ikke søknadsskjema, kontakt adm@havebyselskapet.no. De som ikke har PC, kan levere søknad på papir til administrasjonen.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

 Vi ber deg tegne inn den omsøkte parkeringsplassen på kart fra norgeskart.no og fotografere plassen.

Vi spør også om det er en plass du benytter i dag og ber deg så langt det er mulig, å beskrive historikken – altså hvor lenge du og tidligere eiere av leiligheten har stått der.

Vi spør også hvordan du vurderer plassen og innkjøringen i forhold til trafikksikkerhet for andre som bor og ferdes i kvartalet.

 Parkeringsplassene på fellesarealer vil bli tildelt etter ansiennitet (botid).

 Styret vil behandle søknadene samlet og bruke den tid som er nødvendig. Enn så lenge kan alle parkere som i dag.

 Hensikten med prosessen er å få parkeringen i hagebyen inn i ordnede former.

 De som disponerer plass i parkeringslagene, behøver ikke søke. Det gjelder Sognsveien 38-42 (4 plasser), Sognsveien 46-52 + Eventyrveien 11 (4 plasser) og Sognsveien 55-61 (4 plasser).

Det er kommunal beboerparkering på Damplassen og langs veiene i hagebyen. Grøntarealene mellom lindetrærne langs John Colletts allé tilhører Oslo kommune. De som setter bilen på kommunal grunn, skal ikke søke borettslaget om tillatelse.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500