OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Felleskostnadene opp 5 % neste år

23. november 2021

Felleskostnadene øker med 5,0 prosent i 2022. Hver andelseier må i snitt ut med cirka 270 kroner mer i måneden neste år.

Økningen er større enn prisstigningen, som fra oktober i fjor til oktober i år var 3,5 prosent. Styrets begrunnelse er tredelt:

 • Likviditeten i borettslaget er i perioder anstrengt. Vi vil styrke disponible midler.
 • Vi vil opprettholde løpende drift og gjennomføre vedlikehold i henhold til plan.
 • Vi vil begynne å betale avdrag på langsiktig gjeld.

Mens felleskostnadene for leiligheter, garasjer og parkeringsplasser øker med 5,0 prosent, økes leien for næringsarealer i henhold til leieavtalene.

60 prosent av felleskostnadene dekker drift, vedlikehold og kommunale avgifter.  Det er kostbart å vedlikeholde en hundre år gammel bygningsmasse som er vernet.

Vedlikehold følger en rullerende plan som du finner på denne siden. Hva som utføres, kan du lese i driftsrapportene som hvert kvartal legges ut på forsiden her.

Beboernes andel av felleskostnadene er i gjennomsnitt 5360 kroner måneden. En økning på 5,0 prosent utgjør circa 270 kroner.

For hver hundrelapp du betaler i felleskostnader, går circa

 • 41 kroner til drift og vedlikehold
 • 19 kroner til kommunale avgifter
 • 11 kroner til personalkostnader
 •   5 kroner til TV og bredbånd
 •   4 kroner til forsikring
 •   3 kroner til regnskapsfører, revisor, konsulenter og styre
 •   2 kroner til energi og fyring
 •   1 krone til avskrivninger

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500