OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Felleskostnadene opp 5 % neste år

23. november 2021

Felleskostnadene øker med 5,0 prosent i 2022. Hver andelseier må i snitt ut med cirka 270 kroner mer i måneden neste år.

Økningen er større enn prisstigningen, som fra oktober i fjor til oktober i år var 3,5 prosent. Styrets begrunnelse er tredelt:

 • Likviditeten i borettslaget er i perioder anstrengt. Vi vil styrke disponible midler.
 • Vi vil opprettholde løpende drift og gjennomføre vedlikehold i henhold til plan.
 • Vi vil begynne å betale avdrag på langsiktig gjeld.

Mens felleskostnadene for leiligheter, garasjer og parkeringsplasser øker med 5,0 prosent, økes leien for næringsarealer i henhold til leieavtalene.

60 prosent av felleskostnadene dekker drift, vedlikehold og kommunale avgifter.  Det er kostbart å vedlikeholde en hundre år gammel bygningsmasse som er vernet.

Vedlikehold følger en rullerende plan som du finner på denne siden. Hva som utføres, kan du lese i driftsrapportene som hvert kvartal legges ut på forsiden her.

Beboernes andel av felleskostnadene er i gjennomsnitt 5360 kroner måneden. En økning på 5,0 prosent utgjør circa 270 kroner.

For hver hundrelapp du betaler i felleskostnader, går circa

 • 41 kroner til drift og vedlikehold
 • 19 kroner til kommunale avgifter
 • 11 kroner til personalkostnader
 •   5 kroner til TV og bredbånd
 •   4 kroner til forsikring
 •   3 kroner til regnskapsfører, revisor, konsulenter og styre
 •   2 kroner til energi og fyring
 •   1 krone til avskrivninger

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2022

(NB – tidspunkt endret siden 2021):

HAGEAVFALL hentes

Torsdag 5/5 - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen kl. 16 - 19
1 bil på Eventyrplassen kl. 16 - 19

Deretter 1 komprimatorbil som er på Damplassen fra kl. 16 - 17.45 og på Eventyrplassen fra kl. 18 -19:

 

 • Torsdag 12/5
 • Torsdag 16/6
 • Torsdag 25/8
 • Torsdag 22/9
 • Torsdag 20/10

Styremøter 2022/2023

9. juni
25. august
15. september
13. oktober
10. november
8. desember

19. januar
2. mars
23. mars
20. april
25. mai
15. juni

27. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500