OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Hjelp oss å bli bedre i byggesaker

12. desember 2021

Ønsker du å si styret et sannhetens ord om byggeveileder og byggesaksark? Nå har du sjansen!

Veilederen forteller hvilke muligheter og begrensninger andelseiere har, ved utbygging av leiligheter. Byggesaksarkene forteller hvordan arbeidet skal utføres.

Samlet utgjør de regelverket i byggesaker og ligger til grunn for styrets saksbehandling.

«Veileder for utbygging av bygninger i Ullevål hageby» fra april 2015 forteller hagebyens historie, beskriver arkitekturen og oppfordrer til bevaring av opprinnelige bygningsdeler.

Veilederen forklarer prinsipper og muligheter for utbygging og opplyser hva som er tillatt og hva som frarådes. 

18 byggesaksark opplyser hvilke krav som stilles til ulike tiltak og veileder skjematisk om hvordan hvert krav skal oppfylles og utføres.

Blant byggesaksarkene er også oversikt over søknadsprosessen og hva som ikke er søknadspliktig, informasjon om andelseiers ansvar og annet som er nyttig å vite.

Styret ønsker å vite hva andelseiere som har bygget ut de siste ti årene, synes om veilederen og byggesaksarkene.

Vi skal ikke revidere regelverket, men ønsker svar på spørsmål som:

1. Veilederen

 • Hvordan brukte dere veilederen under planleggingen?
 • Hvordan var det å finne relevant informasjon?
 • Fremgikk muligheter og begrensninger tydelig og forståelig?
 • Inspirerte veilederen til bevaring av opprinnelige bygningsdeler?
 • Hvordan kan vi gjøre veilederen bedre og mer brukervennlig?

2. Byggesaksarkene 

 • Hvordan brukte dere byggesaksarkene under planleggingen?
 • Formidler arkene gjeldende krav på en forståelig og oversiktlig måte?
 • Er veiledningen til kravene forståelig og oversiktlig?
 • Hvordan brukte arkitekten byggesaksarkene?
 • Hvordan brukte håndverkerne byggesaksarkene?
 • Hvordan kan vi gjøre byggesaksarkene bedre og mer brukervennlige?

 3. Søknadsprosessen

 • Hva synes dere om prosessen rundt deres byggesøknad frem til vedtak ble fattet
 • Hvordan kunne prosessen vært enklere og bedre (kom med konkrete forslag)?
 • Hvordan var veiledningen og rettledningen fra borettslagets administrasjon?

Du trenger naturligvis ikke svare på alle spørsmålene, men har du konstruktive innspill som kan forbedre veileder, byggesaksark eller søknadsprosess, hører vi gjerne fra deg.

Send i så fall en e-post til styreleder sven.buggeland@gmail.com så snart som mulig.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500