OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Godkjent parkering i hagebyen

11. oktober 2021

Her er oversikten over parkeringsplasser og garasjer som er godkjent av styret i Oslo Havebyselskap per oktober 2021.

Garasjelag og parkeringslag (se under) er ikke med på listen.

De som i dag setter bilen på borettslagets grunn, men ikke står på listen, kan parkere som før mens styret rydder opp i forholdene.

Andelseiere som mener å ha styregodkjent parkering som ikke fremgår av listen, bes dokumentere styrevedtaket innen 1. november. Skriftlig dokumentasjon leveres på kontoret eller sendes per e-post til adm@havebyselskapet.no

EDIT: 15-20 andelseiere har henvendt seg til borettslaget, etter at listen ble lagt ut. Henvendelsene blir styrebehandlet før jul.

De som ikke kan fremlegge slik dokumentasjon, vil senere i høst kunne søke om parkeringstillatelse. Søknad skal sendes inn på eget skjema som vil bli lagt ut på hjemmesiden og distribuert med rundskriv.

Styret vil behandle søknadene samlet. Administrasjonen gir ikke tillatelser.

Vi vet at flere parkerer i hageparseller og på fellesarealer uten godkjenning. Styret ønsker å få denne parkeringen inn i ordnede former.

All parkering vil bli vurdert med hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøyer, sikkerhet for dem som ferdes i kvartalene, bokvalitet og utomhusanleggets verneverdi.

Parkeringsplass på felles grunn vil bli tildelt etter ansiennitet (botid) i kvartalene.

Merk at det kan være vilkår knyttet til den enkelte tillatelse, som ikke fremgår under. Et vilkår kan for eksempel være at parkeringstillatelsen ikke følger leiligheten ved salg.

Parkeringslagene står ikke på listen. Det gjelder Sognsveien 38-42 (4 plasser), Sognsveien 46-52 + Eventyrveien 11 (4 plasser) og Sognsveien 55-61 (4 plasser).

Det er kommunal beboerparkering på Damplassen og langs veiene i hagebyen. Grøntarealene mellom lindetrærne langs John Colletts allé tilhører Oslo kommune.

Leil.nrGodkjent
ASKELADDVEIEN
Askeladdvn 1378Parkering på gårdsplass2002
Askeladdvn 3379Parkering på gårdsplass2002
DAMPLASSEN
Damplassen 17324Dobbelgarasje med leil. 350, bak huset1984
Damplassen 18325Garasje bak huset1984
EVENTYRVEIEN
Eventyrvn. 8545Trippelgarasje i Eventyrveien1964
JOHN COLLETTS ALLÉ
John Colletts alle 2516Garasje i hage1981
John Colletts alle 38152Garasje i hage1985
John Colletts alle 40153Garasje i hage1968
John Colletts alle 52242Parkering ved inngang1974
John Colletts alle 53243Garasje i hage1987
John Colletts alle 54244Parkering ved inngang1974
John Colletts alle 56246Parkering ved inngang1974
John Colletts alle 58248Egen plass på parkeringsplass i krysset1987
JUTULVEIEN
Jutulvn. 2350Dobbelgarasje med leil. 324, bak huset1988
Jutulvn. 6362Parkering på gårdsplass1988
Jutulvn. 8353Parkering ved inngang1987
Jutulvn. 13127Dobbelgarasje med leil. 128, innkjøring Ullevålsalléen1980
Jutulvn. 15128Dobbelgarasje med leil. 127, innkjøring Ullevålsalléen1980
LANGLIA
Langlia 1277Garasje i hage1986
Langlia 3282Garasje i hage2001
Langlia 5287Garasje i hage1974
Langlia 7289Garasje i hage1974
Langlia 11293Garasje i hage, ikke bygget2002
Langlia 13295Garasje i hage1999
Langlia 15297Garasje i hage1999
Langlia 17300Garasje i hage1979
Langlia 19301Garasje i hage1980
Langlia 21302Garasje i hage1980
Langlia 23303Garasje i hage1980
Langlia 25304Garasje i hage1983
Langlia 27305Garasje i hage1983
MOLTKE MOES VEI
Molkte Moes vei 2506Parkering ved Moltke Moes vei1977
Molkte Moes vei 2507Parkering ved Moltke Moes vei2002
Molkte Moes vei 4514Parkering ved Moltke Moes vei1977
Molkte Moes vei 4515Parkering ved Moltke Moes vei1977
Molkte Moes vei 4516Parkering ved Moltke Moes vei1977
Molkte Moes vei 6523Parkering ved Moltke Moes vei1977
PASTOR FANGENS VEI
Pastor Fangens vei 10367Parkering i forhage1986
Pastor Fangens vei 12368Garasje i hage1953
PER GYNTS VEI
Per Gynts vei 2582Dobbelgarasje med leil. 5881990
Per Gynts vei 3585Trippelgarasje i Eventyrveien
Per Gynts vei 4588Dobbelgarasje med leil. 5821988
SOGNSVEIEN
Sognsvn. 22401Parkering ved utkjøring Sognsveien 261977
Sognsvn. 22402Parkering ved utkjøring Sognsveien 261977
Sognsvn. 24406Parkering ved utkjøring Sognsveien 261977
Sognsvn. 26408Parkering ved utkjøring Sognsveien 261977
Sognsvn. 26409Parkering ved utkjøring Sognsveien 261977
Sognsvn. 28413Parkering ved Moltke Moes vei1977
Sognsvn. 38437Garasje ved trafo i kvartalet1971
Sognsvn. 42450Parkering i hage1987
Sognsvn. 54484Parkering i kvartalet1987
Sognsvn. 56491Parkering i kvartalet1987
Sognsvn. 56493Parkering i kvartalet
TYRIHANSVEIEN 
Tyrihansvn. 4598Parkering i forhage1987
Tyrihansvn. 4599Parkering i forhage1987
Tyrihansvn. 8603Trippelgarasje i Eventyrveien1963
Tyrihansvn. 12605Parkering i forhage1986
Tyrihansvn. 20615Garasje i hage
VESTGRENSA 
Vestgrensa 5637Parkering i hage1988
VÅLVEIEN
Vålveien 2370Parkering på gårdsplass
Vålveien 4371Parkering på gårdsplass
Vålveien 6372Parkering på gårdsplass
Vålveien 8373Parkering på gårdsplass
Vålveien 10374Parkering på gårdsplass
Vålveien 10375Parkering på gårdsplass
Vålveien 12376Parkering på gårdsplass
Vålveien 12377Parkering på gårdsplass

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500