OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

FOTO: PÅL RØDAHL

Borettslag og beboere deler på vedlikeholdet

Oslo Havebyselskap eier Ullevål hageby, mens andelseierne har bruksrett til egen bolig. Borettslag og beboere deler ansvaret for å vedlikeholde bygningsmassen.

Andelseier har ansvar innenfor egne vegger. Men felles rør, ledninger, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom leiligheten, skal borettslaget holde ved like.

Borettslaget har ansvar for vannet frem til stoppekran og for strømmen til og med hovedsikring. Derfra er rør og elektrisk anlegg andelseiers ansvar.

Andelseier skal skrape og male vinduer på innsiden, borettslaget vedlikeholder på utsiden. Ytterdører har borettslaget ansvar for å vedlikeholde.

Byantikvaren oppfordrer alle til å reparere og ta vare på dører og vinduer, fremfor å kjøpe nytt. Det gamle treverket holder høyere kvalitet og varer lenger.

Det er borettslaget som vedlikeholder utvendig. Utskifting av tak, muring av piper, rehabilitering av fasader og drenering er tunge og kostbare oppgaver.

Borettslaget har også ansvar for vedlikehold av fellesarealer, tørkestativ, støttemurer, trapper, rekkverk, gjerder og balkonger og mere til.

Se vedlikeholdsplanen for full oversikt.

Andelseiers vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene. Bolig, boder og hageparseller skal vedlikeholdes på en forsvarlig måte, som ivaretar eiendommens omdømme.

Ansvaret inne omfatter slikt som vinduer, rør, sikringsskap, ledninger og varmekabler, inventar, varmtvannsbereder, vask og vannklosett, innvendige flater og inventar.

Andelseier har ansvar for innvendig kloakkledning fra eget sluk frem til borettslagets fellesledning og skal også rense eventuelle sluk på verandaer og balkonger.

Er boligen påført skade ved innbrudd eller uvær, er det andelseier som skal utbedre.

Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseieren ikke oppfyller sine vedlikeholdsplikter.