OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Vi klipper hekken for deg!

9. september 2021

Hvis hekken har vokst seg kjempehøy, har borettslaget et tilbud du ikke kan motstå: For bare 100 kroner per lengdemeter hekk ordner vi profesjonell beskjæring i høst.  Trær får du felt gratis.

   Når tuja, agnbøk, mispel og andre prydbusker passerer både to og tre meters høyde, er det åpenbart at mange kvir seg for å gå opp i stige med hekksaksen.

   Hekken har for lengst vokst forbi høyden som sikrer privatliv i hagen, men det er ikke alltid lett å vite akkurat hvor stammer, grener og kvister bør beskjæres.

   Borettslaget vil derfor tilby profesjonell hjelp med beskjæring av hekker ut mot offentlig vei og kvartalsveier. For bare 100 kroner per meter – målt langs bakken – får vi utført jobben for deg.

Foryngelsesbeskjæring

   Hekker har godt av foryngelsesbeskjæring. De blir tatt ned til 150 cm. høyde. Neste sommer skyter hekken friske skudd og blir fin oventil, samtidig som den blir høy nok til å hindre innsyn.

   Også tuja kan beskjæres hardt. De får et brunt krater i toppen, men sidegrener vil konkurrere om å bli nytt toppskudd og vil tette toppen med grønt i løpet av 1-2 år.

   Innleide arborister – trepleiere – som skal rydde i vegetasjonen og plante nye allétrær vil utføre beskjæringen i løpet av oktober. De rydder også opp etter seg.

Gratis trefelling

   Også i år feller borettslaget trær i hageparsellene – og det uten at det koster andelseierne noe som helst.

   Enkeltstående trær over 5-6 meter som har en egenartet form, identitetsskapende historie eller biologisk verdi blir stående. De kan ikke felles uten godkjennelse fra Oslo kommune.

   Men andre, alminnelige trær bør felles når de blir for høye for små parseller. Eller om det er fare for at de velter, brekker eller skader. Nåletrær som gran kan felles.

(Trær som bærer frukt, er viktige for hagebyens grønne identitet. De lar vi stå, også om de er gamle og krokete. Frukttrær felles bare om det er fare for at de velter eller brekker, eller om de er døde).

   Rota må andelseier selv grave opp. Men klarer ikke gubben og gamla det, kan borettslaget fjerne rota for 1200 kroner.

Frist for å melde inn felling av trær og/eller klipping av hekk: innen utgangen av fredag 24. september

Interesserte meldes til adm@havebyselskapet.no  (NB! Ikke ring, vi må ha e-post)

Det må i e-posten tas med følgende:

  • Beskriv nøye hvor hekken som ønskes beskåret i høyden står, type hekk og mot hvilken vei den vender. Legg ved et bilde.
  • Beskriv hvor tre/trær i hagen står som ønskes fjernet, legg ved et bilde. Bind et hvitt laken/tørkle eller mal en hvit ring rundt stammen eller en stor grein. NB! Vi tilbyr ikke beskjæring av trær, kun felling.
  • Skriv i samme e-post om du ønsker at rota skal bli frest opp
  • Oppgi mobilnummer vi kan nå deg på

Arbeidet utføres av T.A. Trepleie og Trefelling AS den 5, 6 og 12, 13 oktober

    Som alle vet: Hagebyen er bevaringsverdig, både bygninger og uteanlegg er underlagt dette vernet. Vi bor i et levende kulturminne som også forbipasserende skal ha glede av.

   Når hekkene blir viltvoksende, skjules arkitekturen og hageparsellene. Byantikvaren har påpekt at hekker over 120 cm. (140 cm. mot Sognsveien) ikke er forenlig med verneverdiene.

   Vel så viktig er det at høye hekker skjuler alléene som er karakteristiske for hagebyen. I mer enn hundre år har frukttrærne stått sirlig på rad og rekke innenfor hagegjerdene ut mot offentlig vei.

   Grunnet alder og sykdom har borettslaget de siste årene skiftet ut trerekkene.  De unge og spinkle nykommerne trenger lys og luft for å vokse og kan ikke stå i skyggen av svære hekker.

   Borettslaget oppfordrer alle som ikke stusser hekkene et par ganger i året, om å benytte seg av tilbudet om profesjonell beskjæring. Så unngår vi at hagebyen gror igjen.

Se også retningslinjene for trær og vegetasjon i Ullevål hageby.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500