OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Siste hageavfallsdag torsdag

6. november 2021

Årets siste komprimatorbil kommer senere enn vanlig – førstkommende torsdag 11. november er det mulig å kvitte seg med hageavfall.

Mange har de siste ukene beskåret greiner, rakt sammen løv og nedfallsfrukt, klippet vissent stauderis og dradd opp sommerblomster som er tatt av frosten.

I stedet for å la alt ligge i hauger og sekker og binger over vinteren, kan du få ryddet hagen før snøen kommer.

Komprimatorbilen står som vanlig på Damplassen torsdag klokken 16-18 og på Eventyrplassen klokken 18-19.

Ullevål hageby hagegruppe minner om at det i november er tid for å fjerne soppinfisert nedfallsfrukt for å hindre videre smitte av sykdom. Men frukten skal ikke kastes i komposten.

Det er også tid for å ta inn utekrukker som ikke tåler frost og beskytte vinterherdige vekster i potter med et dekke av løv.

Hva løv angår, mener hagegruppen at du ikke skal kjøre alt bort, men kommer med følgende tips i sitt månedlige nyhetsbrev for november:

  • Om du kjører plenklipper med oppsamler over løvet som ligger på bakken, så vil mikroorganismene i jorda bryte det ned raskere. Du kan enten grave løvet litt ned i jorda, eller bare legge det som et dekke på overflaten.
  • Plenen blir grønn og glad til våren, om du sprer et tynt lag oppklippet løv over den på høsten.
  • Lag løvmold ved å samle vissent løv i en svart plastsekk, stikk noen hull i plasten og la det stå i skyggen til neste sommer. Dette blir den beste medisinen en tung og leirholdig jord kan få.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500