OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Julehilsen til hagebybeboerne

18. desember 2020

Det tunge og mørke coronaåret ligger snart bak oss. Styret og ansatte i hagebyselskapet ser frem til lysning i 2021 og ønsker alle beboere en riktig god jul.

Her er glimt fra styrets arbeid det siste halvåret:

Generalforsamlingen ønsket bedre varsling, når borettslaget utfører vedlikehold. Styret har utarbeidet nye rutiner, der det fremgår at planlagte og store arbeider skal varsles i god tid.

Generalforsamlingen ba oss foreslå nye overdeknings- og oppbevaringsløsninger for hager og fellesarealer. Skisser er tegnet og dialogen med Byantikvaren er i gang.

Vi jobber med å forbedre trafikksikkerheten i krysset Askeladdveien-Eventyrveien.

Styrets innvendinger mot sykkeltrasé i Eventyrveien ble ikke tatt til følge. Beboerparkeringen blir borte på senvinteren.

Styret vil ikke ta initiativ til godkjenning av parkering på kommunens grøntarealer i John Colletts allé. For oss er det viktigere at rekkene av verneverdige lindetrær blir bevart.

Vi har kartlagt parkering i hagebyen og vil vurdere hva som kan og ikke kan tillates, basert på en avveining av ulike hensyn. Vi tenker også å oppdatere parkeringsbestemmelsene.

Vi har innhentet anbud for å legge til rette for elbillading i borettslagets garasjeanlegg.

Havebyselskapet har fra nyttår inngått en langsiktig avtale med bydel Nordre Aker om leie av seniorsenteret på Damplassen, til glede for eldre og andre lokale aktiviteter.

Vi inngikk fra 1. november ny tv- og bredbåndsavtale med Telia (tidligere Get). Høyere hastighet (50 Mbps) er inkludert i husleien og tv-boksen er blitt valgfri.

Ullevål skoles musikkorps har fått 20.000 kroner i støtte og Ullevål idrettslag 10.000.

Den strategiske planen som ligger til grunn for styrearbeidet, er oppdatert. Planen forteller om havebyselskapets prioriteringer de nærmeste årene.

Ingunn Marton, Kristin Rustad Høiseth og Frode Mo er nytt ankeutvalg for byggesaker.

Takk til byggesakskonsulent, utomhusutvalget, kontrollnemnda, Ullevål hageby vel og alle andre som påtar seg tillitsverv og gjør en innsats for fellesskapet!

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500