OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Kritisk til sykkeltrasé i Eventyrveien

29. september 2020

Borettslagets styre er kritisk til forslaget om sykkeltrasé i Eventyrveien og oppfordrer bymiljøetaten til å gå i dialog med havebyselskapet.

I sin høringsuttalelse om tiltaket understreker borettslaget Oslo havebyselskap at tilrettelegging for sykkel ikke kan medføre økt trafikkfare eller urimelige ulemper for beboerne.

Borettslaget påpeker at bortfall av ca. 40 parkeringsplasser i Eventyrveien vil øke presset for å få sette biler i hager og innvendige kvartaler, noe som ikke er tillatt i hagebyen.

Dette er uheldig for bomiljøet og øker risikoen for ulykker, skriver styret.

Borettslaget frykter også at biler og syklister vil øke farten, dersom parkeringsplassene mellom Vestgrensa og Sognsveien fjernes. Det er bare fortau på ene siden av Eventyrveien.

At det er trangt i dag, bidrar til at både biler og sykler kjører relativt sakte, skriver styret.

Styret stiller også flere spørsmål til bymiljøetaten i Oslo kommune:

 • Er den foreslåtte traséen nødvendig, gitt at det allerede er etablert sykkelfelt i Sognsveien og i Niels Henrik Abels vei?
 • Kan parkeringsplasser fjernes bare på deler av strekningen?
 • Kan sykkeltraséen legges i en annen rute, der det er færre boenheter og færre direkte berørte?
 • Kan Eventyrveien bli enveiskjørt og dermed gi mer plass til gående og syklende?
 • Kan det opparbeides fortau eller en sikkerhetssone for å hindre at barn løper rett ut i veien?

Borettslaget er positivt til økt trafikksikkerhet utenfor Eventyrplassen, men er usikre på om de ter tatt tilstrekkelig hensyn til verneverdi og den strenge reguleringen også av utomhusanlegget.

Borettslaget mener tiltakene er varslet med for kort tidsfrist og ber om at arbeidet utsettes til en skikkelig høringsprosess er gjennomført. Bymiljøetaten ønsker å starte opp i oktober.

Styret oppfordret kommunen og bymiljøetaten til å gå i dialog med havebyselskapet for å fine gode løsninger for et flertall av beboerne i borettslaget.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500