OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Er leveggen i hagen godkjent?

20. april 2021

En levegg skjermer uteplassen. Men levegger er søknadspliktige uteelementer. Du ikke sette opp hva som helst hvor som helst.

Her er alt du trenger å vite om levegger som er godkjent i hagebyen:

 • Du må søke styret om tillatelse til å sette opp levegg og legge ved nabouttalelser fra tilgrensende hager.
 • Levegg er bare tillatt fra husvegg og vinkelrett på fasade.
 • Frittstående levegg i hagen er altså ikke tillatt.
 • Det er ett unntak: Ut mot Sognsveien – og bare der – kan frittstående levegger settes opp.
 • Bare én type levegg er godkjent – her finner du tegningene (se menyen til venstre).
 • Maks lengde er 250 cm, maks høyde er 180 cm.
 • Leveggen består av stående bord som skal brunbeises.
 • Hver hage kan bare ha én levegg på husfasaden.
 • Ut mot Sognsveien tillates «dobbel» levegg (250 cm + 250 cm), men da må de to leddene stå i 90 graders vinkel, vinkelrett og parallelt med husfasaden.

I retningslinjer for utomhuselementer finner du reglene som siden 2007 har vært gjeldende for levegger.

Mange har satt opp prefabrikerte levegger fra byggvare eller hagesentre. Disse er ikke tillatt. Andre (som ikke bor langs Sognsveien) har frittstående levegg rundt uteplassen i hagen. Det er heller ikke tillatt.

Selskapet ber andelseiere som har levegger som ikke er godkjent, om å fjerne dem. Benytt gjerne anledningen, når komprimatorbilene henter blandet avfall 27.-28. april. Om de er i god stand, kan de også legges ut på Finn for gjenbruk.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500