OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Sykehusplanene på Gaustad på høring

18. april 2021

Havebyselskapet skal uttale seg om storsykehus på Gaustad. Vil du hjelpe oss?

Plan- og bygningsetaten har sendt sykehusplanene på Gaustad ut på offentlig høring. Fristen for å uttale seg, er 7. juni.

Helse Sør-Øst vil bygge et kompakt og samlet regionsykehus der Rikshospitalet og det fredede Gaustad sykehus ligger i dag.

Et av alternativene åpner for 52 meter byggehøyde, tilsvarende 12 høye etasjer.

Første byggetrinn går frem mot 2030, andre byggetrinn mot 2035.

Planene har flertall på Stortinget, men Oslo kommune kan stoppe prosjektet.

Plan- og bygningsetaten sier hverken ja eller nei til sykehuset på Gaustad, men påpeker at planforslaget er i strid med føringer om blant annet støy og landskapstilpasning. 

Her finner du planforslaget og her kan du lese hva NRK nylig skrev om høringen.

Borettslaget skal si sin mening om trafikk, støy, arkitektur og annet som angår oss direkte. Styret vil gjerne ha med andelseiere i arbeidet med uttalelsen.

Om du er interessert, ser vi for oss to digitale møter på kveldstid de neste tre ukene. På det første foretar vi en avgrensning, på det siste samler vi de gode argumentene.

Mellom møtene trenger vi deg som kan lese planforslaget på 250 sider og pløye rapporter for å finne det som vil være viktig for hagebybeboerne.

Styret i borettslaget behandler forslaget til høringsuttalelse i møte 20. mai. Vi må altså være ferdig en uke i forveien.

Om du vil bli med, skriv til styrets leder på sven.buggeland@gmail.com, fortell hva som er ditt interessefelt og hva du kan bidra med.

Et lite PS: Planforslaget innebærer nedleggelse av Ullevål universitetssykehus. Det er omstridt. Men vi tenker bare uttale oss om det som angår oss som borettslag.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500