OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Bli kvitt skrotet til 1. mai

12. mars 2021

Skrot og skrammel kan du kvitte deg med tirsdag 27. og onsdag 28. april. Da sender havebyselskapet komprimatorbiler rundt i nabolaget.

Vi oppfordrer alle til å ta en skikkelig opprydning i kjeller og på loft, i hager og på fellesarealer og tørkeplasser.

Bilene presser sammen blandet avfall, med noen unntak:

Farlig avfall som batterier, malingsrester, løsemidler og spraybokser kan settes inn ved porten til borettslagets administrasjon i Damplassen 21 de aktuelle dagene.

Elektriske artikler som brukes strøm eller batteri kan ikke kastes i komprimatorbilene.

Bil nr. 1 står følgende steder:

Kl. 16-18         Damplassen 7

Kl. 18-19         Ullevålsalléen-Elgveien, i krysset

Kl. 19-20         John Colletts allé 72, ved Langlia

Bil nr. 2 står følgende steder:

Kl. 16-17         Moltke Moes vei, snuplassen

Kl. 17-19         Eventyrveien, ved Eventyrplassen

Kl. 19-20         Vålveien-Askeladdveien, i krysset

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500