OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Tidkrevende arbeid med parkering

17. september 2022

Styret arbeider fremdeles med parkeringsplasser, ti måneder etter at fristen for å søke om tillatelse gikk ut. Vi trenger mer tid for å kvalitetssikre vedtakene.

Siden generalforsamlingen i april vedtok nye parkeringsbestemmelser, har arbeidsgrupper innen styret jobbet med å ettergå innstillingen fra Multiconsult.

Selskapet var engasjert for å gjennomgå søknadene og innstille på godkjenning eller avslag. Styret syntes konsulentene var litt for strenge og ville ta for seg hver søknad.

Det har tatt tid. Dels fordi det ikke er lett å samle travle mennesker, dels fordi vi ønsker å gjøre et grundig arbeid og komme med vel begrunnede vedtak.

Vi kan ikke love når vi blir ferdig, men tror det er realistisk å være gjennom de vel hundre søknadene innen nyttår. Enn så lenge kan alle parkere som før.

Styret har ikke vurdert å åpne for nye søknader om parkeringstillatelse. Det har ingen hensikt å levere slike søknader eller forespørsler til administrasjonen – og vi ber andelseiere la være. Først vil styret godkjenne eller avslå søknadene som forelå senhøstes 2021.

Her kan du se hvilke parkeringsplasser som tidligere er godkjent

I arbeidet med parkering har styret vektlagt tre hensyn:

Åpenhet og transparens

 • Vi skal ha et regelverk som er lett å forstå og håndheve
 • Alle skal få vite hvor det er tillatt å sette bilen
 • Alle skal få vite hvordan de kan få parkeringsplass i hagebyen

Likebehandling av andelseiere

 • Parkering på selskapets grunn tildeles av styret, etter en avveining av ulike hensyn
 • Like tilfeller behandles så likt som mulig, men hver søknad skal vurderes for seg
 • Vi følger ansiennitetsprinsippet, ingen snike i køen eller ta seg til rette

Balansering av ulike interesser – ikke bare bilen, men også

 • Hensynet til verneverdier og utomhusanlegget
 • Hensynet til trafikksikkerhet for barn, eldre og fotgjengere
 • Hensynet til fremkommelighet for utrykningskjøretøyer og vintervedlikehold

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2022

(NB – tidspunkt endret siden 2021):

HAGEAVFALL hentes

Torsdag 5/5 - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen kl. 16 - 19
1 bil på Eventyrplassen kl. 16 - 19

Deretter 1 komprimatorbil som er på Damplassen fra kl. 16 - 17.45 og på Eventyrplassen fra kl. 18 -19:

 

 • Torsdag 12/5
 • Torsdag 16/6
 • Torsdag 25/8
 • Torsdag 22/9
 • Torsdag 20/10

Styremøter 2022/2023

9. juni
25. august
15. september
13. oktober
10. november
8. desember

19. januar
2. mars
23. mars
20. april
25. mai
15. juni

27. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500