OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

93 deltok på generalforsamlingen

16. september 2022

Generalforsamlingen 28. april vedtok parkeringsbestemmelser og vedtekter om andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikter.

77 var tilstede i konferansesenteret på Ullevaal stadion ved møtestart, noe færre da møteleder ønsket vel hjem fire timer senere.

I alt var det 93 stemmeberettigede, med fullmakt. Styrets beretning og årsregnskap for 2021 ble godkjent og 2022-budsjettet tatt til orientering.

Styret foreslo vedtektsendringer om fordeling av vedlikeholdsplikter. Generalforsamlingen gjorde noen endringer og de endelige paragrafene ble vedtatt med overveldende flertall.

Her er de nye vedtektene

Generalforsamlingen redigerte også litt i styrets forslag til parkeringsbestemmelser, som så ble vedtatt med overveldende flertall.

Her er de nye parkeringsbestemmelsene

Et forslag om å se nærmere på muligheten for energiøkonomisering ble oversendt styret.

Et forslag om bordtennisbord på Eventyrplassen falt.

Et forslag om å videreutvikle Damplassen ble sendt i retur til forslagsstillerne, da det ligger utenfor styrets oppgaver.

Et forslag om å gjennomføre fremtidige generalforsamlinger som hybridmøter, falt.

Sven Arne Buggeland ble valgt til styreleder for to år.

Erling Svela ble gjenvalgt til styret og Ingunn Marton er nytt styremedlem. Vibeke Haug og Ingvild Bergsaker ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret.

Her er protokollen fra generalforsamlingen

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2022

(NB – tidspunkt endret siden 2021):

HAGEAVFALL hentes

Torsdag 5/5 - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen kl. 16 - 19
1 bil på Eventyrplassen kl. 16 - 19

Deretter 1 komprimatorbil som er på Damplassen fra kl. 16 - 17.45 og på Eventyrplassen fra kl. 18 -19:

 

  • Torsdag 12/5
  • Torsdag 16/6
  • Torsdag 25/8
  • Torsdag 22/9
  • Torsdag 20/10

Styremøter 2022/2023

9. juni
25. august
15. september
13. oktober
10. november
8. desember

19. januar
2. mars
23. mars
20. april
25. mai
15. juni

27. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500