OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

De som bor her, har forkjøpsrett

Andelseiere i Borettslaget Oslo Havebyselskap har forkjøpsrett ved salg.

Det betyr at andelseieren har rett til å tre inn i en avtale som andre har inngått og overta boligen på samme vilkår.

Den som får tilslaget i den åpne budrunden, må altså vente å se om noen tar leiligheten på forkjøp før han/hun kan juble over ny bolig i vår haveby. 

For nesten alle leiligheter som omsettes i Ullevål Hageby avklares interessen for å benytte forkjøpsrett på forhånd. Det vil si ved å parallellavklare interesse for mulig bruk av forkjøpsrett. Parallellavklaring (melde mulig interesse) gjøres kjent for andelseiere på rundskriv og på hjemmesiden. Fristen for å melde mulig interesse for å benytte forkjøpsrett er normalt dagen etter siste visning (forutsatt at megler har gitt oss informasjon i god tid). Å melde interesse gjøres ved å sende en e-post til kontoret, før fristen utløper, hvor man oppgir jegIvi ønsker å melde interesse for (boligens adresse). Det er uforpliktende og kostnadsfritt.

Etter at boligen er solgt blir kun de som har meldt mulig interesse kontaktet. De mottar en e-post med salgssum og overtagelse dato og gis mulighet til å tre inn i budet ved bruk av skriftlig signert skjema for bindende bruk av forkjøpsretten. Normalt settes en frist på 5 virkedager for å avklare bindende bruk av kjøp når boligen er parallellavklart.

I et fåtall tilfeller omsettes leiligheter uten parallellavklaring. Det betyr at boligen først annonseres for andelseiere etter at den er solgt. Informasjon til andelseiere, som for parallellavklaring. Fristen for å melde bindende bruk av forkjøpsretten i disse tilfellene settes normalt til 15 dager. 

Det er selger som avgjør om forkjøpsretten skal avklares på forhånd eller etter salget.

Om flere har bekreftet bindende bruk av forkjøpsretten, tilfaller leiligheten andelseieren med lengst ansiennitet (ansiennitet i borettslaget er regnet fra overtakelse av nåværende leilighet).

Selger belastes et gebyr for forhåndsavklaring. Det belastes også et gebyr for å benytte forkjøpsretten.