OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

De som bor her, har forkjøpsrett

Andelseiere i Borettslaget Oslo Havebyselskap har forkjøpsrett ved salg.

Det betyr at andelseieren har rett til å tre inn i en avtale som andre har inngått og overta boligen på samme vilkår.

Den som får tilslaget i den åpne budrunden, må altså vente å se om noen tar leiligheten på forkjøp før han/hun kan juble over ny bolig i vår haveby.  

Ansiennitet

Ansiennitet regnes fra dagen du faktisk overtok andelen du i dag eier. En andel har kun en ansiennitet. Det er ikke mulig å dele opp en ansiennitet i to deler selv om man er to eiere. Eller tre deler om tre eiere osv. Benytter man forkjøpsretten, og får tilslaget på ny andel, må boligen man i dag eier legges ut for salg senest 3 måneder etter at man fikk tilslaget på ny andel.
Ved samlivsbrudd kan en av partene kjøpe den andre ut uten at forkjøpsretten iverksettes overfor andre i borettslaget. Borettslaget skal ha kopi av eierskifte når godkjent i kartverket. Ved samlivsbrudd, og salg av andelen, må partene eventuelt enes om hvem som skal kunne overta ansienniteten. I et slikt tilfelle vil vi be om dokumentasjon fra den/de som frasier seg sin rett til å benytte sin ansiennitet.

Husk at du kun kan eie 1 andel i borettslaget. 

Parallellavklaring (avklare interesse blant andelseiere samtidig som boligen ligger ute for salg)

For nesten alle leiligheter som omsettes i Ullevål Hageby avklares interessen for om det er andelseiere som kunne tenke seg å muligens benytte sin forkjøpsrett samtidig med at boligen ligger ute for salg. Parallellavklaring (melde mulig interesse) gjøres kjent for andelseiere på rundskriv og på hjemmesiden. I annonseringen av parallellavklaring oppgis en frist for andelseiere til å melde sin interesse for mulig bruk av forkjøp. Å melde interesse gjøres ved å sende en e-post til kontoret, før fristen utløper, hvor man oppgir i e-postens emnefelt "melder mulig interesse for (boligens adresse)". Det er uforpliktende og kostnadsfritt. Du kan melde interesse for flere boliger samtidig. Parallellavklaringen er gyldig i 3 måneder fra borettslaget fikk beskjed. Det spiller ingen rolle om prisen settes ned i perioden, boligen trekkes fra markedet og legges ut igjen. Er du muligens interessert i en bolig, meld interesse. 

Etter at boligen er solgt blir kun de som har meldt mulig interesse kontaktet. De mottar en e-post med salgssum og overtagelsesdato og gis mulighet til å tre inn i budet ved bruk av skriftlig signert skjema for bindende bruk av forkjøpsretten.  

Direkte bindende avklaring av forkjøp

I et fåtall tilfeller omsettes leiligheter uten parallellavklaring. Det betyr at boligen først annonseres for andelseiere (på rundskriv og hjemmeside) etter at den er solgt. I annonseringen av direkte bindende avklaring av forkjøp oppgis en frist for andelseiere til å melde bindende bruk av forkjøp. Det er forpliktende frem til fristen utløper! 

Det er selger som avgjør om forkjøpsretten skal avklares på forhånd (parallellavklaring) eller etter salget (direkte bindende avklaring av forkjøp).

Om flere har bekreftet bindende bruk av forkjøpsretten, tilfaller leiligheten andelseieren med lengst ansiennitet. (andelseier som fikk tilsagnet belastes et gebyr for å benytte forkjøpsretten).