OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

De som bor her, har forkjøpsrett

Andelseiere i Borettslaget Oslo Havebyselskap har forkjøpsrett, når en leilighet er solgt på det åpne markedet.

Det betyr at andelseieren har rett til å tre inn i en avtale som andre har inngått og overta boligen på samme vilkår.

Den som får tilslaget i den åpne budrunden, må altså vente og se om noen tar leiligheten på forkjøp etterpå.

For nesten alle leiligheter som omsettes i Ullevål Hageby, avklares interessen for å benytte forkjøpsrett på forhånd.

Når borettslaget får vite at en leilighet skal legges ut for salg, får alle andelseiere ca. 14 dager til å melde interesse for mulig bruk av forkjøpsrett.

Etter at boligen er solgt, blir bare de som har meldt interesse, kontaktet. De får opplyst salgssum og overtagelsesdato og blir spurt om de vil ta boligen på disse vilkårene.

Normalt har de fire virkedager til å svare ja.

Om flere har bekreftet at de vil benytte forkjøpsretten, tilfaller leiligheten andelseieren med lengst ansiennitet (regnet fra overtakelse av nåværende leilighet).

I et fåtall tilfeller omsettes leiligheter uten forhåndsavklaring: Først når boligen er solgt, blir alle andelseiere spurt om de vil benytte forkjøpsretten. For borettslaget er fristen normalt 20 dager og boligen tilfaller den med lengst ansiennitet.

Det er selger som avgjør om forkjøpsretten skal avklares på forhånd eller etter salget.

Selger belastes et gebyr for forhåndsavklaring. Gebyr belastes også den som bruker forkjøpsretten.