OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

På ti år får 30 hus ny drenering

27. mai 2020

Andelseiere som vil drenere utenfor egen leilighet i forbindelse med kjellerutbygging, kan regne med å få avslag.

– Er det fukt i kjelleren, vil borettslaget drenere. Vi ser hele bygningen under ett, sier daglig leder i havebyselskapet Tor Langø.

Det finnes eksempler på drenering som er lagt lavere ved kjellere der gulvet er senket. Resultatet er en vanngrav utenfor leiligheten.

Askeladdveien 30-32 blir drenert i sommer (bildet). Borettslaget vil drenere 30 bygninger de neste ti årene.

Jobben gjøres grundigere enn før:

Entreprenøren sprenger bort fjell for å sikre fall rundt hele huset. Grunnmuren repareres og fuktsikres. Det legges 10 cm. isolasjon mot kjeller. Grøften fylles igjen med pukk.

Puss og sprekker repareres i trapper og murer. Borettslaget legges ferdigplen fire meter ut og sår gress der det er ødeleggelser lenger ute. Trær og busker flyttes tilbake.

– Entreprenøren gjør veldig godt arbeid med å tilbakestille uteområdet, sier Langø.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500