OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Hold avstand – vis omtanke

29. mars 2020

Styret oppfordrer andelseiere til å styrke renholdet av inngangspartier og trapperom i oppgangene, for å begrense smittespredning under koronaepidemien.

Beboere bes også å vise omtanke og omsorg for naboer, særlig de som er eldre og utsatte. Gi gjerne en hjelpende hånd til dem som er isolert hjemme.

Bedre rengjøring

Koronaviruset lever på overflater. Hyppig og grundig håndvask er viktigste tiltaket mot smitte. Men dørhåndtak, postkasser og flater vi berører, kan med fordel rengjøres oftere.

Til vanlig skal inngangspartier og trappeoppganger rengjøres minst en gang i uken. Nå kan den som har trappevasken, gå over dørvridere, håndløpere og de mest berørte flatene daglig.

Oppganger og fellesrom skal som kjent hovedrengjøres minst en gang i året, ifølge vedtektene. Dette kan være en god tid å gi vegger, trapperekkverk og dører en skikkelig omgang med klut og såpe.

Større avstand

Under koronaepidemien skal vi holde større avstand til hverandre, for å forsinke utbruddet. Her er
Folkehelseinstituttets anbefalinger som gjelder oss alle:

 • Dere som bor sammen, kan omgås normalt.
 • Du kan ha besøk, men få av gangen.
 • Du kan gå ut, men hold avstand til andre – minst én, gjerne to meter.
 • Friske barn kan være sammen i små grupper.
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Unngå håndhilsing og klemming utenfor hjemmet.
 • Unngå stigmatisering og utestengning.

Tiltakene er strengere jo større smittefare du kan utgjøre. Alle skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke, skal være i isolering.

Her finner du råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Vær hjelpsom

De som har fått påvist smitte eller testes for koronaviruset, blir isolert. De har ikke lov til å forlate hjemmet og trenger hjelp av andre til å handle. Gi gjerne en håndsrekning.

Selv om vi skal holde større avstand, må vi unngå et kaldere samfunn. Vis omsorg for alle omkring deg som opplever usikkerhet og føler bekymring og engstelse.

Eldre og andre i risikogruppene får mindre besøk. Jobber som brått er blitt usikre og barnehager og skoler som er stengt, sliter på barnefamiliene. Vær vennlig, vis omtanke.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500