OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

20 millioner til vedlikehold hvert år

10. mars 2020

Borettslaget vil bruke ca. 20 millioner kroner på vedlikehold hvert år frem til 2030. Vedlikeholdet skal finansieres uten låneopptak eller økning i husleien ut over generell prisstigning.

Daglig leder i Oslo Havebyselskap Tor Langø, som har utarbeidet vedlikeholdsplanen for 2020-2030, konstaterer at borettslaget er kommet i normalt vedlikeholdsmodus.
Etterslepet er innhentet.

Her er sentrale punkter i ti års-planen som er vedtatt av styret:

 • Tak på 37 bygninger skal rehabiliteres
 • 160 piper rives over mønet og nye pipetopper mures opp
 • 15-20 bygninger får ny fasade
 • 30-40 bygninger får ny drenering
 • 2000-3000 dører og vinduer restaureres
 • 50-60 inngangspartier repareres og mures
 • 150-200 utvendige trapper rehabiliteres eller mures på mytt
 • 15 nye avfallsløsninger graves ned, 1-2 hvert år
 • Treplantingsplanen fullføres og avsluttes

Les hele vedlikeholdsplanen

Borettslaget drifter og vedlikeholder 119 bygninger med et samlet areal på 100 000 kvadratmeter. Det er vesentlig dyrere å vedlikeholde en vernet bygningsmasse som er hundre år gammel enn annen bygningsmasse.

For borettslaget er utfordringen å ivareta utbedring og vedlikehold av en relativt umoderne infrastrutur, uten å måtte pålegge andelseierne høyere felleskostnader.

Forholdet mellom vedlikehold og bevaring av hagebyens sjarm og utseende skal balanseres, samtidig som boligstandarden skal tilfredsstille dagens krav.

Borettslaget har årlige husleieinntekter i overkant av 42 milioner kroner, Nær halvparten av felleskostnadene går altså til drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500