OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

God jul og godt nytt år til alle!

21. desember 2021

På solsnu-dagen kommer en løypemelding fra styret – og en julehilsen til alle.

   Det blinker i stjerner i hagebyhagene på årets mørkeste dag. Men nå går det mot lysere tider, med håp om at vi snart kan vende tilbake til en mer normal hverdag.

   Her er stikkord for hva styret i borettslaget har vært opptatt med i høst:

   Siden den ekstraordinære generalforsamlingen i september har vi fortsatt arbeidet med å bringe orden i parkeringsforholdene i hagebyen.

   Over hundre andelseiere har søkt om å få godkjent biloppstilling. Eksterne, kyndige konsulenter vil bistå styret når hensyn skal avveies og parkering tildeles.

   I januar møtes representanter for styret og garasjeeiere for å diskutere fremtidig omsetning av 31 garasjer som garasjelag bygget på selskapets grunn.

   Styret er godt i gang med å oppdatere byggeveileder og byggesaksark, slik at regelverket blir tydeligere og søknadsprosessen mer brukervennlig.

   Vi har også startet arbeidet med å forbedre kontrollrutinene i byggesaker.

   Dag Norlings forslag til forhagebod er godkjent. Boden blir 200 cm bred, 110-140 cm høy og 90 cm dyp. Til våren bygger vi en prototype som alle kan ta i øyesyn.

   Våre tre anbefalte arkitekter har levert spennende forslag til sykkelskur på fellesarealer. På nyåret finner vi løsningen som passer best her.

   Etter denne prosaiske halvårsberetning ønsker styret å rette en varm takk …

   Til Mette og Tor på kontoret.

   Til Jacob, Arne og Kjetil på vedlikehold.

   Til Henrik som hjelper oss i byggesaker.

   Til Dag og Trine som bistår i utomhussaker.

   Til Petter og de gode medspillerne i Ullevål hageby vel.

   Til Olav, Pål og alle i Hagebybladet.

   Til de jubilerende slangesvingere i Eventyrplassen vannførelag.

   Til alle som engasjerer barn og unge i frivillig arbeid.

   Til dere som driver butikk, servering og annen virksomhet på Damplassen.

Dere gjør hagebyen vår til et bedre sted å leve.

 En gledelig jul og et riktig godt nytt år ønskes alle gode naboer i Ullevål hageby!

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500