OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

De vil plukke epler i hagen din

25. august 2020

To aktører ønsker å plukke epler i hagebyen: Nordpolen Industrier og Epleslang. Begge er sosiale entreprenører som gir arbeid til mennesker som trenger litt støtte.

For Epleslang er det Jobben i Frelsesarméen som plukker – og de er i gang denne uka. Nordpolen starter neste uke (fra 31. august) og plukker i tre uker fremover.

Begge har hver høst plukket kassevis med epler i hagebyen, fra beboere som ikke selv ønsker å nytte seg av frukten – men heller ikke vil la frukten bli nedfalls og rottemat.

På 1930-tallet ble Akers politimester budsendt for å fakke epletyver i hagebyen, mens frivillige patruljerte om nettene for å hindre epleslang. I dag er mange glad om noen vil ha frukten.

Jobben i Frelsesarméen er et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. Vil du de skal plukke for deg, kan du bruke Epleslangs kontaktskjema.

Nordpolen Industrier er en arbeidsmarkeds- og inkluderingsbedrift som tilbyr jobb for motiverte mennesker som trenger litt bistand. Dem kan du kontakte her.

Vil du selv høste inn fra hagen, kan du levere epler til pressing hos Askim Frukt- og Bærpresseri. Mottaket i Askim åpner 5. september, men de tar trolig imot også på Alnabru.

Eplene som faller langt fra stammen og ned på bakken, blir du kvitt i komprimatorbilen som kommer tre torsdager i høst.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500