OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Hageavfall hentes tre torsdager i høst

3. august 2020

Det er på tide å ta hekksaksen fatt. Torsdag 27. august kommer komprimatorbilen for å hente hageavfall.

Hekker og prydbusker har skutt i været. De som står mot veier og naboer, bør klippes på sensommeren.

Byantikvaren advarer mot at hagebyen gror igjen og anbefaler at hekkene klippes til maksimalt 120 cm (mot Sognsveien inntil 140 cm).

Enkelte ønsker høyere hekker for å verne om privatlivet. Men 170-180 cm. er normalt mer enn nok for å skjerme hagen mot innsyn. Er hekken blitt høyere, er det all grunn til å gå løs med saks og grensag.

I borettslagets retningslinjer heter det at hekker og prydbusker mot naboparseller må holdes i en høyde og bredde som ikke sjenerer naboene. Opp til 2 meters høyde kan naboene normalt ikke klage på.

Langs tregjerdene må andelseiere passe på at vegetasjonen ikke vokser igjennom eller legger seg over gjerdet på en slik måte at fuktighet eller tyngde ødelegger gjerdet.

Langs kvartalsveiene eller andre fellesarealer må andelseiere se til at hekker og busker ikke skape problemer for framkommeligheten. Kvartalsveiene må holdes frie for vegetasjon, ifølge retningslinjene.

I ordensreglene heter det også at andelseiere plikter å holde gjerdelinjer, grøftekanter og murer fri for høyt ugras.

Allétrær og trerekker som tilhører selskapet, har ikke andelseiere lov til å beskjære eller fjerne. Andre trær skal ikke plantes mellom allétrærne. Det skal ikke plasseres kompost eller annet langs gjerder mellom allétrærne.

Komprimatorbilen kommer i høst torsdag 27. august, torsdag 24. september og torsdag 15. oktober.  Den står på Damplassen klokken 16-18 og på Eventyrplassen klokken 18-19.

Merk at du selv må kaste avfallet. Du kan ikke sette sekker der på forhånd og overlate tømmingen til naboene.

Passer ikke dagene eller har du mye hageavfall, kan du leie grindhenger på Circle K Storo for kr 180 per time.

Du kan levere inntil fire sekker hageavfall (a 200 liter) på kommunens gjenbruksstasjon på Smestad. Har du større mengder, må du til Haraldrud hageavfallsmottak i Brobekkveien.

Last ned gjenbruks-ID på forhånd og husk at sekkene må være gjennomsiktige.

Du kan også kjøpe kompost på Oslo kommunens gjenbruksstasjoner.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500