OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Syklistene overtar Eventyrveien

26. august 2020

I løpet av oktober forsvinner gateparkeringen i Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels vei og Sognsveien. Et nytt kryss anlegges foran Eventyrplassen.

Oslo kommune vil tilrettelegge Eventyrveien for syklende i blandet trafikk. Uten parkerte biler blir strekningen mer oversiktlig.

Oppgraderingen blir gjennomført i oktober.

Et nytt kryss er planlagt foran Eventyrplassen, der Eventyrveien møter Per Gynts vei. Veibanen blir innsnevret og trær plantet på to trafikkøyer, slik Multiconsults illustrasjon viser (over).

Kommunen mener at et “strammere” kryss vil redusere hastigheten ved Eventyrplassen. Det nye grøntarealet i krysset skal gi bedre håndtering av regn- og smeltevann, slik at faren for oversvømmelse i gaten blir mindre.

Tiltaket bidrar til å skape en sammenhengende tverrforbindelse for syklister mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst, via Ullevål og Bjølsen.

«Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo», skriver kommunen på sine hjemmesider.

De som bor i eller nær Eventyrveien, er informert om planene i e-post fra Oslo kommune 26. august.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500