OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Driftsrapport 4. kvartal 2022