OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Vil du være fysisk tilstede på generalforsamlingen torsdag?

14. juni 2021

Generalforsamlingen førstkommende torsdag blir et digitalt møte. Men selskapet har også et svært begrenset antall plasser for dem som ønsker å være fysisk tilstede.

Disse plassene i et møtelokale på Ullevaal stadion er forbeholdt andelseiere som ikke har PC eller som ikke er fortrolige med digitale møter på skjerm.

De som ønsker å være fysisk tilstede, bes snarest kontakte administrasjonen i Damplassen 21, på telefon 22 96 09 00 eller e-post adm@havebyselskapet.no.

Påmelding er bindende.

Det fysiske møtet finner sted hos Meet Ullevaal, inngang fra Thon Hotel Ullevaal Stadion. Generalforsamlingen starter klokken 18.30 torsdag 17. juni 2021.

De som skal være fysisk tilstede, vil bære munnbind og sitte på tilviste plasser. Kommunens regler for smittevern og avstand vil bli nøye overholdt.

De som deltar via internett, får onsdag tilsendt en lenke på e-post fra vår tekniske arrangør Tappin. De klikker på lenken og følger generalforsamlingen fra sin egen PC.

Den digitale generalforsamlingen skal bare behandle styrets årsberetning og årsregnskap og foreta valg. Behandlingen av innkomne forslag utsettes til høsten.

Her kan du lese mer om generalforsamlingen.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500