OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Generalforsamling blir nettmøte

6. juni 2021

Styret har vedtatt at generalforsamlingen 17. juni i all hovedsak blir et digitalt møte. Behandling av innkomne forslag utsettes til en ekstraordinær generalforsamling til høsten.

Smittevernreglene i Oslo begrenser antall på innendørs arrangementer med fast tilviste plasser til 20 personer. Antallet kan bli utvidet når kommunen reviderer bestemmelsene, men det er i dag uklart hvor mange som fysisk får være til stede 17. juni.

Styret og andre tillitsvalgte vil befinne seg i lokalene på Ullevaal stadion. Selskapet vil så langt som mulig legge til rette for at andelseiere som ikke har PC eller av andre grunner behøver å delta i møterommet, også får være til stede.

Mer informasjon om denne muligheten kommer etter 10. juni. Da vil også øvrige andelseiere få vite hvordan de kan delta i generalforsamlingen via internett.

Generalforsamlingen 17. juni vil behandle disse sakene:

1. Konstituering

2. Styrets årsberetning for 2020

3. Årsregnskap 2020 og budsjett 2021

4. Kontrollnemndas årsrapport

5. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

6. Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

7. Fastsettelse av kontingent for 2021 for andelseiere uten borett.

8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

9. Valg av revisor

10. Valg av leder og medlemmer til kontrollnemnda

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

Følgende saker utsettes til en ekstraordinær generalforsamling til høsten, når andelseierne kan samles i et lokale for å diskutere dem:

 • Styrets forslag til vedtektsendringer

§ 5, Andelseiers vedlikeholdsplikt

§ 6, Borettslagets vedlikeholdsplikt

§ 4.4 og 4.6, Utleie og overlating av bruk/utleie

§ 4.7, Parkeringsbestemmelser

 • Styrets forslag til reviderte parkeringsbestemmelser
 • Styrets forslag om utstedelse av nye parkeringstillatelser
 • Forslag fra Trond Ramsøskar om å utrede modernisering av felles inngangsdører og trapperom
 • Forslag fra Ellen Sofie Müller-Wittussen og Richard Müller om godkjenning av HC-tilpasset treningsrom tilrettelagt for vanntredemølle i kjeller under godkjent HC-garasje i Langlia 11, uten vilkår om at tiltaket tilbakestilles

Også styrets orientering om arbeidet med utomhuselementer og arbeidet med parkering utsettes.

Dato for ekstraordinær generalforsamling fastsettes senere.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500