OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Vil du bli hagebyens arkitekt?

30. november 2020

Havebyselskapet ønsker å knytte til seg arkitekter som kan anbefales andelseiere med byggeplaner.

Borettslaget har følgende annonse i Arkitektnytt:

Vil du være arkitekt for rehabiliterings-og utbyggingsprosjekter i Ullevål Hageby?

Oslo Havebyselskap ønsker å knytte til seg arkitekter som kan anbefales for andelseiere i borettslaget som går med rehabiliterings- eller utbyggingsplaner.

Ullevål hageby ligger i bydel Nordre Aker og består av 652 boliger med tilhørende hageparseller. Bebyggelsen er oppført på 1920-tallet og står på Byantikvarens gule liste og det må tas hensyn til vernebestemmelser i de fleste byggesaker.

For å oppnå en effektiv og god saksbehandling i byggesakene, er det viktig at søknadsprosedyrer og krav til dokumentasjon følges nøye.

For å oppnå forutsigbarhet og effektivitet i saksbehandlingen, ønsker Havebyselskapet å ha en liste over noen arkitekter vi kan anbefale til leietakere med byggeplaner.

 Leietakerne står fritt til å velge arkitekt/ansvarlig søker også utenfor denne listen.

Hvis du ønsker å stå på denne listen må du:

• Ha erfaring med søknadsprosesser der vernehensyn inngår

• Gjøre deg kjent med veileder for byggesaker i Ullevål hageby (havebyselskapet.no)

• Ha en interesse for vernet eldre bebyggelse

• Ha kontor i Oslo

• Ha god forståelse av byggeprosesser der flere fag inngår (VVS, statiker, el. snekker m.fl.) og gode samarbeidsevner med administrasjon i Havebyselskapet

Send oss kortfattet CV og noen ord om hvorfor akkurat du bør stå på denne listen. Send e-post til: adm@havebyselskapet I emnefeltet i e-posten skriv: ARKITEKT

Frist: innen utgangen av 18. desember 2020

De tre som vurderes som best egnet, vil bli valgt ut. For disse kan vi tilby et oppstartshonorar for den tiden det tar å sette seg grundig inn i veileder for byggesaker i Ullevål hageby.

Spørsmål om annonsen kan sendes til magnus.tenge@gmail.com

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500