OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Smartboks påbudt for hjemmelading

11. desember 2020

Andelseiere som har elbil på godkjent parkeringsplass eller i egen garasje, skal benytte såkalt smartboks til lading. Denne løsningen er vedtatt av styret i borettslaget.

Står bilen i garasje, kan ladeboksen være veggmontert inni garasjen. Er bilen parkert ute, må ladeboksen være frittstående. Ladeboks skal ikke monteres på fasade.

En ladeboks (mode 3) er også hva Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler, fordi denne løsningen gir god sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet.

En ladestasjon kalles smartboks når den gir mulighet for tids- og effektstyring. Dette kan redusere kostnader, når «køprising» av strøm innføres om ett til to år.

Kontakt administrasjonen i havebyselskapet for nærmere informasjon. At en parkeringsplass er etablert, er for øvrig ikke det samme som at den er godkjent av styret.

Borettslaget understreker at lading fra en vanlig, jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B overhodet ikke er tillatt.

Skjøteledning ikke tillatt

Skjøteledninger og adaptere skal heller ikke benyttes. Det kan øke faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.

Skjøteledning for lading som er lagt gjennom vindu fra bolig, er ikke tillatt. Det kan ifølge DSB medføre livsfare om jordingen ikke er i orden.

Elbileiere i hagebyen som ikke har garasje eller godkjent parkeringsplass – og det er de aller fleste, kan bruke ladestasjonene i Vestgrensa og på Damplassen.

Borettslaget har tilrettelagt for lading av elbiler på selskapets egne parkeringsplasser. Også i selskapets garasjeanlegg vil andelseierne få lademuligheter.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500