OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Rydd loft og kjeller til 1. mai

20. april 2020

Rydd loft og kjeller, utebod og bakgård for skrot og skrammel: Snart kommer to komprimatorbiler som presser blandet avfall til det ugjenkjennelige.

Bilene tar runden i hagebyen tirsdag 28. april og onsdag 29. april. Her er ruten:

Damplassen 7                                     16.00 – 18.00
Ullevålsalléen/Elgveien, krysset       18.00 – 19.00
John Colletts allé 72                            19.00 – 20.00

Moltke Moes vei ved snuplassen     16.00 – 17.00
Eventyrveien ved nr. 6-8                    17.00 – 19.00
Vålveien/Askeladdveien, krysset      19.00 – 20.00

Farlig avfall som batterier, malingsrester, løsemidler og spraybokser kan settes inn i bakgården hos borettslagets administrasjon i Damplassen 21 den aktuelle dagen.

Elektriske artikler som brukes strøm eller batteri kan ikke kastes i komprimatorbilene.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2020

  • Torsdag 7. mai
  • Torsdag 14. mai
  • Torsdag 11. juni
  • Torsdag 28. august
  • Torsdag 24. september
  • Torsdag 15. oktober

Damplassen kl. 16-18 og Eventyrplassen kl. 18-19.

Styremøter 2020

23. januar
13. februar
19. mars
23. april
28. mai
16. juni

Generalforsamling 18. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500