OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Gatene rengjøres fra 21. april

15. april 2020

Den store vårrengjøringen gatelangs i hagebyen starter 21. april og slutter 15. mai. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate.

Planene er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet bilen.

Er ikke bilen flyttet før gatene spyles og feies, kan bilen bli tauet bort.

Her er planen for gatene i hagebyen:

Vestgrensa                             21. april
Tyrihansveien                        21. april
Per Gynts vei                         21. april
Eventyrveien                         21. april
Moltke Moes vei                   21. april
John Colletts allé                   23. april
Stiftsamtmann Kaas vei       23. april
Tiurveien                                23. april
Elgveien                                  23. april
Hjorteveien                            23. april
Langlia nedenfor JCA           23. april
Langlia ovenfor JCA              24. april
Damplassen                          24. april
Nils Lauritssøns vei              24. april
Askeladdveien                       24. april
Vålveien                                 24. april
Jutulveien                              15. mai
Ullevålsalléen                       15. mai

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2020

  • Torsdag 7. mai
  • Torsdag 14. mai
  • Torsdag 11. juni
  • Torsdag 28. august
  • Torsdag 24. september
  • Torsdag 15. oktober

Damplassen kl. 16-18 og Eventyrplassen kl. 18-19.

Styremøter 2020

23. januar
13. februar
19. mars
23. april
28. mai
16. juni

Generalforsamling 18. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500