OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Rapporter om vedlikehold legges ut

17. februar 2021

40 prosent av felleskostnadene går til drift og vedlikehold. Nå vil borettslaget legge ut driftsrapportene, slik at du kan se hvordan pengene blir brukt.

Vedlikeholdet av hundre år gamle bygninger og utomhusanlegg er omfattende og kostbart. En tiårig vedlikeholdsplan ligger til grunn for innsatsen.

Hvilke arbeider som utføres og planlegges, kan du lese av driftsrapportene som vil bli lagt ut på hjemmesiden hvert kvartal.

Driftsrapporten for 4. kvartal 2020 forteller om takomlegging og drenering, men også muring av fasader, trapper og balkonger, piperehabilitering, vindusmaling, rehabilitering av avløpsledninger, asfaltering, hekkplanting og utbedring av gjerder og porter.

Innleide firma tar seg av tyngre vedlikehold som takomlegging og drenering. Selskapet leier også inn murere, snekkere, elektrikere, rørleggere og blikkenslagere til ulike oppdrag.

Borettslagets egen vedlikeholdsavdeling – Jakob Kirkeby, Arne Auestad og Kjetil Jensen – utfører mye av det løpende vedlikeholdet og reparasjoner av vinduer, dører, gjerder m.v.

Administrasjonen laget i fjor 545 små og store oppdrag til vedlikeholdsavdelingen, gjerne etter at beboere hadde meldt inn behov for reparasjoner og utbedringer.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500