OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Engasjer deg i hagebyen!

19. februar 2021


Vi trenger at DU engasjerer deg! Valgkomiteen ser etter nye, gode kandidater til styret og kontrollnemnda i Oslo Havebyselskap.

Send inn forslag på deg selv, andre engasjerte naboer eller bekjente i hagebyen som kan gjøre en innsats.

Forslag på kandidater til styret og kontrollnemnda kan meldes inn på http://bit.ly/Havebyvalg, sendes på e-post til adm@havebyselskapet.no eller du kan ta en telefon til en av oss så snart som mulig og senest innen fredag 5. mars.

Valgkomiteen består av Trude Heber (414 35 431), Jo Waaler (951 48 669) og Paal Riborg (915 44 248).

Du kan bidra til å gjøre Ullevål hageby til et enda bedre sted å bo!

Borettslagets styre har fem faste medlemmer og to møtende vara. Funksjonstiden er to år for faste medlemmer, mens vara velges for ett år. Styret leder borettslagets virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Styret har møte en gang i måneden og behandler 140-170 saker i året.

Styret behandler blant annet byggesaker og søknader om uteboder, vedlikeholdsplaner, veiledere og retningslinjer. En sentral oppgave for styret er å ivareta beboernes felles interesser innenfor de rammer som kulturminnevernet setter.

Kontrollnemnda består av en leder og fire andre medlemmer. Funksjonstiden er to år. Kontrollnemnda fører tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivning, vedtekter og generalforsamlingens beslutninger.

Kontrollnemnda har møte omtrent hvert kvartal.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500