OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Høring om vedtekter – vedlikehold

15. februar 2022

Styret tar sikte på å foreslå endringene i §5 og § 6 i vedtektene, som handler om andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt.

Forslaget sendes ut på høring, slik at styret kan motta spørsmål, kommentarer, innvendinger og endringsforslag fra andelseierne.

Innspill sendes til til adm@havebyselskapet.no innen mandag 28. februar 2022.

Hensikten med høringen er at eventuelle feil, mangler og klarheter kan rettes opp, innen forslaget legges frem for generalforsamlingen i april 2022.

Endringene er merket i tabellen i det nedlastbare dokumentet.

Hensikten med endringene er

  • å oppnå samsvar mellom andelseiers ansvar i §5 og borettslagets ansvar i §6
  • at grensen mellom andelseiers ansvar og borettslaget ansvar blir tydelig og i samsvar med selskapets praksis.

Et lignende, mer omfattende forslag ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling 2021, men ble ikke vedtatt. Innvendingene gjaldt endringer som ikke er med i det forslaget som legges fram nå.

2022-02-14...

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500