OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Høring om parkeringsbestemmelser

14. februar 2022

Forslag til reviderte parkeringsbestemmelser sendes ut på høring. Styret ber om konstruktive innspill som kan forbedre reglene.

Uttalelser bes sendt adm@havebyselskapet.no innen torsdag 24. februar 2022.

Gjeldende parkeringsbestemmelser er fra 1996. Som for annet regelverk er det nødvendig med ajourhold.

Bestemmelsene er omredigert og språket forenklet. Innholdet er i all hovedsak det samme, med unntak av følgende endringer:

Styret ønsker en ensartet praksis for omsetning av 31 garasjer som er bygd av andelseiere på borettslagets grunn, gjerne organisert i såkalte garasjelag.

19 av disse garasjene har fulgt leiligheten, de øvrige garasjene har vært solgt separat blant andelseierne i borettslaget.

Etter dialog med garasjeeiere og en samlet vurdering foreslår styret en ensartet praksis som innebærer at disse garasjene følger leiligheten ved salg.

Det er ikke til hinder for at eiere som ønsker det, kan selge garasjen til høystbydende blant andre andelseiere. Garasjene kan ikke selges ut av borettslaget.

Nytt er også at det ikke er tillatt å parkere foran garasjene, at styret bestemmer varigheten av parkeringstillatelser og at vern av utomhusanlegget er saklig grunn for å inndra tillatelser.

Det som er helt nytt, står med rød skrift.

Gjeldende parkeringsbestemmelser ligger i sin helhet på hjemmesiden.

Høring om...

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2022

(NB – tidspunkt endret siden 2021):

HAGEAVFALL hentes

Torsdag 5/5 - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen kl. 16 - 19
1 bil på Eventyrplassen kl. 16 - 19

Deretter 1 komprimatorbil som er på Damplassen fra kl. 16 - 17.45 og på Eventyrplassen fra kl. 18 -19:

 

  • Torsdag 12/5
  • Torsdag 16/6
  • Torsdag 25/8
  • Torsdag 22/9
  • Torsdag 20/10

Styremøter 2021/2022

2. september
30. september
28. oktober
18. november

9. desember
13. januar
3. februar
3. mars
31. mars
21. april
12. mai
9. juni

16. september 2021:
Ekstraordinær generalforsamling

28. april 2022:
Ordinær Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500