OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Forslaget til nye p-bestemmelser falt

18. september 2021

Styrets forslag til reviderte parkeringsbestemmelser ble nedstemt på den ekstraordinære generalforsamlingen 16. september.

95 andelseiere var tilstede på møtet på Ullevaal stadion, 31 fullmakter var levert. Her er de viktigste vedtakene:

Parkeringsbestemmelsene ble vedtatt forankret i borettslagets vedtekter, hvor det nå også fremgår at andelseier plikter å sette seg inn i gjeldende regler og følge disse.

Forslaget til reviderte parkeringsbestemmelser falt. Et forslag om å utrede handlingsrommet for etablerte parkeringsrettigheter på areal som ikke er fellesareal, ble oversendt styret.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets planer om å utstede omkring 35 nye tillatelser til parkering på selskapets grunn.

Forslaget til endringer i vedtektenes paragraf 5, om andelseiers vedlikeholdsplikt, ble nedstemt. Styret trakk følgelig forslaget til endringer i paragraf 6, om borettslagets vedlikeholdsplikt.

Styrets forslag til endringer i vedtektenes § 4.4. og ny § 4.6, om borett og overlating av bruk og utleie, ble vedtatt med 2/3 flertall.

Trond Ramsøskars forslag om å utrede en modernisering av felles inngangsdører og trapperom, ble enstemmig vedtatt. Styret utreder saken til generalforsamlingen 2022.

Forslaget fra Ellen Sofie Müller-Wittusen og Richard Müller knyttet til tilbakeføring av kjeller under en fremtidig handikap-garasje i Langlia 11, falt med 47 mot 31 stemmer.

Her finner du protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen 2021.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500