OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

SB-16 TRAPPEOPPGANG OG FELLESAREAL