OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

SB-08 BAD OG VÅTROM