OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

GENERELLE RETNINGSLINJER VED UTBYGGING ELLER OMBYGGING