OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Driftsrapport august 2022