OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Driftsrapport 3. kvartal 2022