OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Driftsrapport 1. kvartal 2022