OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Velkommen til generalforsamling!

26. april 2022

Styret ønsker alle andelseiere velkommen til generalforsamling torsdag 28. april.

Møtet finner sted hos Meet på Ullevaal stadion, inngang fra Thon Hotel. Vi starter klokken 18.30, men registreringen av adgangskort åpner klokken 17.45.

Generalforsamlingen skal som alltid behandle årsberetning, regnskap og budsjett, og vi skal velge tillitsvalgte for kommende periode.

Blant innkomne forslag er det to fra styret: Vedtektsendringer om borettslagets og andelseieres vedlikeholdplikter og en oppdatering av gjeldende parkeringsbestemmelser.

Det foreligger også flere forslag fra andelseiere:

Håvar Karlsen ønsker et utvalg som skal tenke stort omkring strømsparing

Anette Marfjord foreslår bordtennisbord på Eventyrplassen

Rydningen, Jacobsen og Bermen ønsker å kartlegge hvordan Damplassen kan tilrettelegges for økt aktivitet og trivsel

Åse Pauline Thirud vil ha elbillading på alle parkeringsplasser, betalt av borettslaget

Frode Rise ønsker at alle generalforsamlinger skal være hybridmøter, altså fysiske og digitale

Mer finner du i saksdokumentene, som er lagt i postkassene på forhånd. Ta med heftet, det forutsettes lest innen generalforsamlingen.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500