OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Ullevålsalléen 24, leilighet 046

22. mai 2023

Totale felleskostnader kr. 8.121,-. Fellesgjeld kr. 72.596,-.
Opprinnelig areal 99 m² + tilleggsareal 80 m². Totalt 179 m², hvorav 185 m² er P-rom.
Prisantydning kr. 19.900.000,-.
Visning tirsdag 30/5 ‘23 kl. 17.00 – kl. 18.00 og onsdag 31/5 ’23 kl. 17.00 – 18.00
Søknadsfrist melde MULIG bruk av forkjøpsrett: torsdag 1. juni 2023 kl. 12.00

Allerede utbygget kjeller og loft ble søkt godkjent av styret i april i år. Søknaden ble delvis godkjent. Ergo følger det heftelse på boligen i form av styrevedtak 045 og 046; krav om at sluk på bad i kjeller byttes samt krav om at allerede bruksendret kjeller og loft inkl. fasadeendringer søkes PBE. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget vil kreve av kjøper at det søkes godkjenning hos PBE senest 6 måneder etter overtagelse.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500