OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Trikkesløyfa blir sommerfuglpark

29. mai 2020

Her er nye trikkesløyfa! Parken på John Colletts plass skal være opparbeidet til månedskiftet juni-juli. Landskapsarkitektene vil skape en frodig lund foran kinobygget.

– Det kan bli en helt magisk opplevelse, når vårkornellene blomster, sier prosjektleder Sara Rönnås hos Dronninga Arkitekter.

Hun har tegnet den nye parken, mens Rainer Stange er fagansvarlig. Bymiljøetaten i Oslo kommune skal ta seg av vedlikeholdet.

Foran hvert hjørne av kinobygget kommer to pærelunder med et blomstrende bunndekke av Sibiriris.

Inni trikkesløyfa kommer en lund av 18 vårkornell, et lite tre som blir ca. tre meter høyt. Om våren har det gule blomster, men får siden røde, spiselige frukter.

5000 blomsterløk skal lyse opp om våren.

Under trærne og ut mot trikkeskinnene og fortauet kommer høstsommerfuglbusker, eføybusker og stauder som storkenebb, prydkattemynte og purpurhatt.

– Tanken var å skape en sommerfuglhage, sier landskapsarkitekten.

Staudeblomstringen fra tidlig vår til sen høst vil trekke til seg bier, humler og sommerfugler.

Det blir plen inni trikkesløyfa, men bunndekket er hovedsakelig rødlig grus kantet med gjenbrukt kantsten og brosten i mønster.

Bruk av gjenbruksmateriale er en del av besparelsen, etter at prosjektet ble nedskalert, sier Sara Rönnås.

I midten kommer en stor spesialdesignet liggebenk som også kan brukes som scene. Det blir også fire alminnelige benker på plassen.

Det er klargjort for belysning i bedene, men ikke sikkert pengene strekker til.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500