OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Hold av 22. april til generalforsamling

18. januar 2021

Sett av datoen: Oslo Havebyselskap holder generalforsamling torsdag 22. april 2021. Forslag til saker som ønskes behandlet, må være levert innen 25. februar.

I dag er smitteverntiltakene strenge, men vaksineringen er i full gang. Vi tror restriksjonene lempes fremover, men vet ikke i dag hvilke påbud og anbefalinger som finnes i april.

Vi vil selvsagt følge smitteverntiltakene som måtte gjelde under generalforsamlingen.

Styret ønsker en generalforsamling der alle kan være tilstede, fremfor et digitalt møte. Det kan bety at vi må utsette generalforsamlingen fra slutten av april til siste skoleuke i juni.

Det må vi se an, smitteutviklingen fremover er usikker.

Uansett når generalforsamlingen blir, vil fristen for å fremme forslag være den samme. Forslagene sendes skriftlig til adm@havebyselskapet.no innen torsdag 25. februar.

Opplys hvem som er forslagsstiller, skriv en begrunnelse og legg frem et forslag til vedtak. Det er sterkt å foretrekke at forslagsstiller presenterer forslaget muntlig på generalforsamlingen.

Vil du endre vedtekter eller ordensregler, opplys hvilke bestemmelser du vil erstatte med forslaget.

Kontakt gjerne administrasjonen på forhånd for å få et godt faktagrunnlag eller for å sjekke om generalforsamlingen tidligere har behandlet det samme spørsmålet.

Årsberetning, regnskap og andre saker til generalforsamlingen blir sendt ut i god tid.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2024 - 2025

22. august

26. september

24. oktober

18. november

12. desember

23. januar

27. februar

20. mars

10. april

24. april Generalforsamling

22. mai

19. juni

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500