OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Generalforsamlingen utsettes

9. april 2021

Generalforsamlingen i Oslo Havebyselskap utsettes til torsdag 17. juni.

Styret håpet i det lengste på 22. april, men besluttet torsdag kveld å endre dato. Vi ønsker at flest mulig skal kunne være fysisk til stede på møtet på Ullevaal stadion.

En konsekvens av utsettelsen er at fristen for å sende inn forslag til behandling på generalforsamlingen, forlenges til 22. april.

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning er trinnvis. Nasjonale tiltak lettes, avhengig av smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon.

På første trinn blir det vurdert å tillate inntil 100 mennesker på arrangementer innendørs, der alle sitter på fast tilviste plasser.

På andre trinn blir det vurdert å tillate 200 personer innendørs, på faste plasser.

Andre trinn blir sannsynligvis innført fra andre halvdel i mai, ifølge regjeringen. At Oslo kommune kan ha strengere tiltak, er en usikkerhetsfaktor.

Skulle smittevernbestemmelser hindre at alle får plass i lokalene på stadion, legger vi opp til en kombinert fysisk og digital generalforsamling, der noen følger møtet på skjerm.

Hvorfor ikke et heldigitalt møte? Vi kan bli over 100 på en generalforsamling. Vi vil ikke at manglende digitale ferdigheter eller sviktende teknikk skal stå i veien for å delta og avgi stemme.

Innkalling med styrets beretning og regnskap for 2020, innkomne forslag og innstillinger til valg blir lagt i postkassene i løpet av april.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500