OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Ekstraordinær generalforsamling 16. september

19. august 2021

Oslo Havebyselskap innkaller til ekstraordinær generalforsamling torsdag 16. september. Det skal være helt trygt, etter gjeldende smittevernregler.

Generalforsamlingen avvikles i Meets møtelokaler på Ullevaal stadion, oppgang D. Vi starter klokken 18.30, registreringen åpner klokken 17.45. Vær ute i god tid.

På den ekstraordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 • Styrets forslag til vedtektsendringer

§ 5, Andelseiers vedlikeholdsplikt

§ 6, Borettslagets vedlikeholdsplikt

§ 4.4 og 4.6, Utleie og overlating av bruk/utleie

§ 4.7, Parkeringsbestemmelser

 • Styrets forslag til reviderte parkeringsbestemmelser
 • Styrets forslag om utstedelse av nye parkeringstillatelser
 • Forslag fra Trond Ramsøskar om å utrede modernisering av felles inngangsdører og trapperom
 • Forslag fra Ellen Sofie Müller-Wittussen og Richard Müller om godkjenning av HC-tilpasset treningsrom tilrettelagt for vanntredemølle i kjeller under HC-garasje i Langlia 11, uten vilkår om at tiltaket tilbakestilles.

Med unntak av de siste ligger alle forslagene som punkt 10 i heftet «Generalforsamling 2021», som ble omdelt i april og kan lastes ned fra hjemmesiden.

Forslaget fra Müller-Wittussen og Müller og styrets innstilling vil bli sendt ut før den ekstraordinære generalforsamlingen, i henhold til vedtektene.

Ifølge smittevernreglene for Oslo kommune kan inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) samles innendørs uten fast tilviste plasser, uten krav til testing eller coronasertifikat.

Borettslaget vil sørge for avstand og god håndhygiene, i henhold til regelverket.

Skulle smittevernreglene bli innskjerpet, vil styret forholde seg til endringene. Utsettelse kan bli aktuelt, dersom vi ikke kan ha et tilstrekkelig antall fysisk tilstede 16. september.

Ekstraordi...

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

 • Torsdag 4/5
 • Torsdag 11/5
 • Torsdag 15/6
 • Torsdag 24/8
 • Torsdag 21/9
 • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500