OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Gatene spyles denne uken

3. april 2022

Den store vårrengjøringen i hagebyen starter onsdag denne uken og slutter 26. april. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate.

Planene er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet bilen.

Er ikke bilen flyttet før gatene spyles og feies, kan bilen bli tauet bort.

Vårrengjøringen er også en fin anledning til å rake grus fra veikanten langs gjerdet og ut på asfalten.

Her er planen for gatene i hagebyen:

Vestgrensa                              6. april

Tyrihansveien                         6. april

Per Gynts vei                           6. april

Eventyrveien                           6. april

Moltke Moes vei                     6. april

John Colletts allé                    7. april

Stiftsamtmann Kaas vei        7. april

Tiurveien                                 7. april

Elgveien                                   7. april

Hjorteveien                             7. april

Langlia                                     7. april

Damplassen                            7. april

Nils Lauritssøns vei                7. april

Askeladdveien                        7. april

Vålveien                                   7. april

Jutulveien                                26. april

Ullevålsalléen                         26. april

Kvartalsveiene i hagebyen feies fra denne uken og frem mot 1. mai. Pass på at ingenting står i veien.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023 - 2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
22. mai
17. juni
22. august

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500