OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Gatene spyles denne uken

3. april 2022

Den store vårrengjøringen i hagebyen starter onsdag denne uken og slutter 26. april. Her er oversikten fra Oslo kommune, gate for gate.

Planene er bare veiledende. Uventede værforhold kan føre endringer. Men skilt kommer opp i gatene minimum 24 timer på forhånd, slik at du får flyttet bilen.

Er ikke bilen flyttet før gatene spyles og feies, kan bilen bli tauet bort.

Vårrengjøringen er også en fin anledning til å rake grus fra veikanten langs gjerdet og ut på asfalten.

Her er planen for gatene i hagebyen:

Vestgrensa                              6. april

Tyrihansveien                         6. april

Per Gynts vei                           6. april

Eventyrveien                           6. april

Moltke Moes vei                     6. april

John Colletts allé                    7. april

Stiftsamtmann Kaas vei        7. april

Tiurveien                                 7. april

Elgveien                                   7. april

Hjorteveien                             7. april

Langlia                                     7. april

Damplassen                            7. april

Nils Lauritssøns vei                7. april

Askeladdveien                        7. april

Vålveien                                   7. april

Jutulveien                                26. april

Ullevålsalléen                         26. april

Kvartalsveiene i hagebyen feies fra denne uken og frem mot 1. mai. Pass på at ingenting står i veien.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2022

(NB – tidspunkt endret siden 2021):

HAGEAVFALL hentes

Torsdag 5/5 - 2 komprimatorbiler

1 bil på Damplassen kl. 16 - 19
1 bil på Eventyrplassen kl. 16 - 19

Deretter 1 komprimatorbil som er på Damplassen fra kl. 16 - 17.45 og på Eventyrplassen fra kl. 18 -19:

 

  • Torsdag 12/5
  • Torsdag 16/6
  • Torsdag 25/8
  • Torsdag 22/9
  • Torsdag 20/10

Styremøter 2022/2023

9. juni
25. august
15. september
13. oktober
10. november
8. desember

19. januar
2. mars
23. mars
20. april
25. mai
15. juni

27. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500