OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Om borettslaget

Oslo Havebyselskap er et borettslag i Oslo, populært kalt Ullevål hageby.

Borettslaget består av 119 bygninger med 652 leiligheter. Det er bygget i perioden 1918-1926. Ullevål hageby er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring og har nasjonal verneverdi.

Det er nettopp den harmoniske helheten, alt som er og som alltid har vært hagebyen, som er tiltrekkende og bevaringsverdig. Derfor har vernemyndigheter og andelseiere satt begrensninger for hva den enkelte andelseier kan gjøre.

Sammen bevarer vi Ullevål hageby!

Gruppen "Ullevål Hageby"

Gruppen "Tåsen og Ullevål hageby-beboere, låne, gi bort..."

Disse takene legges om i 2020

23. mai 2020

Hagebyens dårligste tak legges om i år: Per Gynts vei 2, Vestgrensa 7-9, Vestgrensa 13 inkludert portal og Damplassen 24-25. Hjemmeværende andelseiere klager over stillaser og støy.

 – Vi har forståelse for protestene, men kan dessverre ikke utsette disse utbedringsarbeidene, sier daglig leder i hagebyselskapet Tor Langø.

Borettslaget har skrevet kontrakt med entreprenør om 14 takomlegginger i 2020-2022. De fire takene med mest lekkasjer må tas i år.

 Takarbeidene i Per Gynts vei 2 skal være avsluttet 5. juni.

Dreneringen var knapt avsluttet rundt Vestgrensa 7-9, før stillasene kom opp. Langø beklager sent varsel om takarbeidene og lang tids belastning for beboerne.

 Takomleggingen skal være ferdig 1. juli og det som står igjen av drenering en uke senere.

– Taket blir endelig tett og uteområdet mye bedre enn det var, lover Langø.

Taket på Vestgrensa 13 og portalen mot Tyrihansveien 28 legges om fra første halvdel av juli til utgangen av august.

Taket på Damplassen 24-25, der Åpent Bakeri ligger, legges om fra september. Siden det er så mange kriker og kroker og kobberbeslag, vil arbeidene trolig pågå ut i februar.

For første gang skjer omleggingen med tak over tak: Presenninger blir trukket over svære dragere over bygningens tak, for å beskytte mot regn og snø.

Stillaset mot Damplassen blir dekket med presenning, slik at det fortsatt skal være mulig å ta en kaffekopp og litt bakverk på terrassen.

Langø understreker at entreprenøren følger nødvendige smitteverntiltak og holder et strengt regime, hva helse, miljø og sikkerhet angår.

Kontakt oss

Borettslagets administrasjon holder til i den gamle verkstedbygningen bak Damplassen 22-23, med adkomst fra Bergsalleen. Inngang fra bakgården.

Telefon 22 96 09 90

Besøks- og telefontid:
Mandag-fredag kl. 09-15.

Postadresse:
Oslo Havebyselskap
Damplassen 21
0852 Oslo

E-post:
adm@havebyselskapet.no

Hageavfall 2023

Hageavfall hentes av komprimatorbil på Damplassen kl. 16.00 - 17.45 og på Eventyrplassen kl. 18.00 -19.00:

  • Torsdag 4/5
  • Torsdag 11/5
  • Torsdag 15/6
  • Torsdag 24/8
  • Torsdag 21/9
  • Torsdag 19/10

Avfallet skal ikke settes på plassen. Andelseier må selv kaste det i bilen.

Styremøter 2023/2024

15. juni
24. august
21. september
19. oktober
16. november
7. desember

25. januar
15. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni

25. april Generalforsamling

Bistand

Forsikringsselskap: Protector forsikring
24 13 18 88
Polisenr 1718283
Skade meldes hit.

Elektriker: Ingeniør Tidemand
22 36 85 20 | Døgnbemannet

Rørlegger: Oslo-Akershus Rørleggerbedrift
22 07 66 90 | Akutt: 901 16 901

Tette avløp: Aktiv Rørinspeksjon
22 19 75 29 | Akutt: 916 25 500