OSLO HAVEBYSELSKAP

En by av hager og en hage av hjem

Byggeveileder Oslo Havebyselskap
Versjon 1/2023

Valg av håndverkere 

Til utførelsen forplikter andelseier seg til å benytte håndverksbedrifter som er registrert i foretaksregisteret og har tilstrekkelig faglig kompetanse. 

Borettslaget anbefaler å kreve kompetanse fra arbeid med bevaringsverdig bebyggelse. 

Ved arbeider i bad og våtrom skal andelseier levere bekreftelse fra utførende på at de er godkjent våtromsbedrift med våtromssertifikat, kopi av bedriftens ansvarsrett og bekreftelse om at de utsteder FDV etter avsluttet arbeid. 

Standard kontrakt for kjøp av håndverkertjenester ligger på Forbrukerrådets hjemmeside. 

Byggesaksarkene presiserer hvordan arbeider i borettslaget skal utføres. Andelseier plikter å levere aktuelle byggesaksark til utførende. 

Borettslaget oppfordrer til å benytte arkitekten til oppfølging på byggeplassen.